live

Βιογραφικό

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΣ

Ο  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2008-1-20

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος Παπαδόπουλος ἐγεννήθη στό Πάπαρι Ἀρκαδίας στίς 28 Ὀκτωβρίου 1936. Ἐτελείωσε την Ἐκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου καί ἀκολούθως ἐσπούδασε Θεολογία στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημου Ἀθηνῶν καί ἐργάσθηκε ὡς Θεολόγος στή Μ. Ἐκπαίδευσι στήν Τρίπολι.

Μετά τή μοναχική κουρά του ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1968 καί Πρεσβύτερος τό 1969 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρό Θεόκλητο Β΄ (Φιλιππαῖο), καί ὑπηρέτησεὡς Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ἀπό τό 1976 ἐχρημάτισε Γραμματεύς τῶν  Συνοδικῶν Δικαστηρίων.

Κατά τή διάρκεια τῆς θητείας του στην Ἐκκλησία τῆς πατρίδος του δαπανήθηκε με αὐταπάρνησι στό κήρυγμα τοῦ Θείου Λόγου σέ κάθε ἄκρη τῆς Ἐπαρχίας τῆς Μητροπόλεως καί παραλλήλως ἐφρόντιζε για τήν βοήθεια καί την ἐνίσχυσι τῶν πασχόντων. Θαυμαστό παράδειγμα τῆς δρστηριότητος αὐτῆς ἦτο ἡ δημιουργία τοῦ Οἴκου Τυφλῶν Γυναικῶν Τριπολεως «Ἡ Ἁγία Παρασκευή», ἵδρυμα το ὁποῖο εἶναι ἀποκλειστικῶς ἔργο τῶν κόπων του καί τῆς συνδρομῆς τῶν πιστῶν ἀπό την Ἀρκαδία καί την Ἑλληνική Διασπορά.

Στίς 2 Μαΐου 1984 ἐξελέγη καί στίς 5 Μαΐου ἐχειροτονήθη στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν ἀπό τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρό Σεραφείμ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Ἐπετέλεσε, παρά τά ποικίλλα προβλήματα τά ὁποῖα συνήντησε, πολυσχιδές ποιμαντικό, κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο, ἀνεκαίνισε Ἱ. Μονές καί Ἱ. Ναούς, ἐστελέχωσε πολλές κενές ἐνορίες με δραστηρους ἐφημερίους καί περιῆλθε κηρύττων τά ὀρεινά καί ἀπομακρυσμένα χωρία τῆς Ἐπαρχίας του, τά ὁποῖα δεν εἶχε ἐπισκεφθῆ ποτέ Μητροπολίτης κατἀ τή διάρκεια τοῦ 20ουαἰῶνος.

          Χηρευσάσης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στίς 25 Ἰανουαρίου 1995, διά ψήφων 58, ἐξέλεξε τόν κ. Ἀλέξανδρον Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ἡ ἐνθρόνισίς του ἐτελέσθη πανδήμως καί ἐνθουσιωδῶς στον Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, στίς 26 Φεβρουαρίου 1995.

          Κατασταθείς στή νέα του Μητρόπολι, συνέχισε τό ποιμαντορικό ἔργο του με ζῆλο, ἐνθουσιασμό καί προγραμματισμό. Ἀνεδιοργάνωσε τίς διοικητικές ὑπηρεσίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀνεζήτησε νέους ἐπιθυμοῦντες να ἀκολουθήσουν την ἱερατική τους κλῆσι καί τούς ἐβοήθησε στίς σπουδές τους στίς Θεολογικές Σχολές. Ἐχειροτόνησε νέους Ἱερεῖς καί ἐκάλυψε τά ὑπάρχοντα κενά στις ἐφημεριακές θέσεις τῆς Μητροπόλεως.

          Ἐστήριξε καί ἐπύκνωσε το θεῖο Κήρυγμα τόσο με τίς προσωπικές του ὁμιλίες ὅσο καί την ἐνίσχυσι ἱκανῶν Ἱεροκηρύκων. Ἀνεδιοργάνωσε τα Κατηχητικά Σχολεῖα. Σήμερα τό κήρυγμα ἔχει πυκνωθῆ. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀκούγεται κάθε Κυριακή καί ἑορτή στούς περισσότερους ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς Ἐπαρχίας καί οἱ πιστοί διδάσκονται εὐκαίρως ἀκαίρως τό  θέλημα τοῦ Θεοῦ για τήν σωτηρία τους.

Ἀνεκαίνισε ριζικά τό Μητροπολιτικό Οἴκημα. Ἡ ἀνάπλασις καί ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Ἐπισκοπείου τῆς Τριπόλεως ἦταν το πρῶτο ἔργο το ὁποῖο ἐπετέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀλέξανδρος. Ἀπεφάσισε ἐπίσης την ἀνέγερσι νέου Ἐπισκοπείου σέ κατάλληλο για τό μέλλον χῶρο στήν περιοχή τοῦ Μερκοβουνίου, το ὁποῖο ἤδη ἔχει ὁλοκληρωθῆ.

          Ἀνέπλασε καί ἀνέστησε ἐκτῶνἐρειπίων τίς Ἱ. Μονές: Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν, Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιᾶς Ἄστρους, Τιμίου Προδρόμου Καστρίου, Ἁγίου Νικολάου Καρυᾶς Κυνουρίας, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἑλώνης Κυνουρίας καί Ἁγίoυ Νικολάου Σίντζας. Διεσφάλισε καί ἀξιοποίησετά κτήματα τῶν Ἱερῶν Μονῶν Παλαιοπαναγιᾶς, Ἀρτοκωστᾶς Προδρόμου καί Σίντζας.

Διά συντόνων προσπαθειῶν καί δανείου 300.000 εὐρώ ἀπό την Τράπεζα Πειραιῶς ἐστερέωσε τά κλονισμένα θεμέλια τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὁ ὁποῖος ἐσώθηἀπό βεβαία καταστροφή.

Ἐπίσης ἀνεβάθμισε το Δεκάζειον Γηροκομεῖον Τριπόλεως, ἀνεκαίνισε τό παλαιόν κτίριον και οἰκοδόμησε καί νέο, χωρητικότητος ἑκατόν κλινῶν. Διεμόρφωσε τό παλαιόν κτίριον τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, το ὁποῖο μετέτρεψε σέ Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως. Ἀνέπλασετό κατεστραμμένο κτίριο τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος καί ἐδραστηριοποίησε το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Διεσφάλισετό παλαιόν Μοναστήριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Κάρτσοβας Τριπόλεως καί ἐντός τοῦ δυτικοῦ χώρου αὐτοῦ ἀνήγειρε τόν Παιδικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεως. Με τήν φροντίδα του ἀνεγέρθη το ὑποδειγματικό ἀπό κάθε ἄποψη Γηροκομεῖο Λεωνιδίου.

Παραλλήλως προς τό ποιμαντικό, φιλανθρωπικό καί πολιτιστικό ἔργο ἀσχολεῖται ἀπό πολύ παλαιά με την ἱστορική ἔρευνα καί συγγραφή μελετῶν:

-Εἰς τιμήν καί μνήμην Γερμανοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας, Τρίπολις 1966.

          -Τά Ἐνθρονιστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Θεοκλήτου.Τρίπολις 1968.

-Τό τέλος μιᾶς ζωῆς μεγάλης  1967.

-Ὁ Ἱερός μας Κλῆρος. Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Μαντινείας καί Κυνουρίας. Τρίπολις 1972.

-Ἱερά Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἑλώνης Κυνουρίας. Τρίπολις 1975.

-Ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, τ. Α΄-Β΄. Ἔκδοσις Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν. Ἐπιστημονική Βιβλιοθήκη. Ἀθῆναι 2000.

-Μνήμη Μητροπολίτου Καρπάθου –Κάσου Νείλου Σμυρνιωτοπούλου. Τρίπολις 2001.

-Ἡ Ἐκκλησία πρωτοπόρος στον Ἀγῶνατοῦ 1821. Τρίπολις 2007.

-Πῶς ἐχάθησαν τα 4/5 τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ π. «Ἀλιεύς». Τρίπολις 2011.

-Σύναξις τῶν Ἀγωνιστῶνστό χωριό Πάπαριτήν 6ηνἈπριλίου 1821. Τρίπολις 2013.

-Ἱερά Μονή Παναγίας τῆς Ἕλωνας  Κυνουρίας. Τρίπολις 2013 (ἔκδοσιβ΄ ἐπηυξημένη καί περιλαμβάνουσα καί τό Χρονικόν τῆς κλοπῆς καί ἐπιστροφῆς τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας).

-Ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Τρίπολις 2012.

Περιοδικά: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἐκδότης καί διευθυντής τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱ. Μ. Μαντινείας καί Κυνουρίας «Ἁλιεύς», το ὁποῖο ἤρχισε να ἐκδίδεται τό 1968 καί μετά την κατάστασί του στήν Ἱ. Μ. Μαντινείας καί Κυνουρίας συνεχίζει να ἐκδίδει.

Κατά τήν περίοδο τῆς ποιμαντορίας του στήν Ἱ. Μ. Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ἐξέδιδε το τριμηνιαῖο περιοδικόν «Ἐκκλησιαστική Ναῦς».

Ἐπίσης με τήν φροντίδα του ἐκδίδεται κατ’ ἔτος καλαίσθητο Ἐγκόλπιον Ἡμερολόογιον» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, το ὁποῖο ἀφιεροῦται ἑκάστοτε καί σε διαφορετικό γεγονός, ἅγιον, ἱστορικό πρόσωπο ἤ ἐκκλησιαστκό μνημεῖο.

Ἔχει λάβει μέρος σέ πολλά συνέδρια στην Ἑλλάδα καί τόἐξωτερικό.

Κατά τήν 145ην Συνοδική Περίοδο 2001-2002, ὡς Μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,συνώδευσετόνἈρχιεπίσκοπονἈθηνῶνμακαριστόνκυρόνΧριστόδουλονκατά την εἰρηνικήν ἐπίσκεψί του στην Ἐκκλησία τῆς Σερβίας στό Βελιγράδι, καί στο παλαίφατον Πατριαρχεῖοντῶν Ἱεροσολύμων.Κατά τήν 152ανΣυνοδικήνΠερίοδον 2008-2009 συμμετεῖχε ύπό τον Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ.Ἱερώνυμονστην Ἐπιτροπήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος κατά την Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολι. Συνόδευσε τον Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἱερώνυμον, ὡς Σύνδεσμος τῆς Ἱερας Συνόδου ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεωντῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν κηδεία τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου Β΄ στην Μόσχαν τόν Δεκέμβριο τοῦ 2008 καί ἐξεπροσώπησε την Ἐκκλησίαν, τῆς Ἑλλάδος κατά την ἐκλογή καί ἐνθρόνησι τοῦ νέου Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλουτήν 1η Μαρτίου 2009 στή Μόσχα.